Пријављивање школе за коришћење интернет апликације
ПРИЈАВА ДЕЦЕ ЗА УПИС У ПРЕДШКОЛСКО ПРЕКО САЈТА ШКОЛЕ

Назив основне школе
ПИБ (Јединствен податак)
Место
Адреса
Телефон
Текст дужине до 255 карактера, програмски је већ дефинисан - ако желите можете га променити
остало је још 203 карактера
Овде унесите текст, који ће бити приказан у црвеној боји, специфичан за вашу школу, или оставите празно
остало је још 255 карактера
Сајт школе (Јединствен податак)
E-mail (Јединствен податак)