Пријављивање школе за коришћење интернет апликације
ПРИЈАВА ДЕЦЕ ЗА УПИС У ПРЕДШКОЛСКО ПРЕКО САЈТА ШКОЛЕ

Назив основне школе
ПИБ (Јединствен податак)
Место
Адреса
Телефон
Сајт школе (Јединствен податак)
E-mail (Јединствен податак)